Terms and Conditions

Disse vilkårene definerer grunnlaget og reglene for bruk av Sunn Mats nettsted, plassert på Toptrendss.net.

Ved å gå inn på denne nettsiden antar vi at du nøyer deg med disse setningene og omstendighetene. Ikke fortsett å bruke Sunn Mat hvis du ikke følger alle setningene og omstendighetene som er erkjent på denne nettsiden.

Den neste terminologien gjelder for disse frasene og omstendighetene, privathetspåstanden og ansvarsfraskrivelsen Discover og alle avtaler: “Forbruker”, “Du” og “Din” refererer til deg, den enkelte går gjennom denne nettsiden og er i samsvar med Firmaets setninger og omstendigheter. “Bedriften”, “Oss”, “Vi”, “Vår” og “Oss”, refererer til vårt firma. “Sosial sammenkomst”, “Arrangementer” eller “Oss”, refererer til hver forbruker og oss selv. Alle setninger gir, aksept og vurdering av kostnadene som er avgjørende for å gjennomføre metoden for vår hjelp til forbrukeren i hovedsak den mest anvendelige metoden for den spesifikke funksjonen for montering forbrukeren ønsker med hensyn til levering av firmaets anerkjente selskaper, i henhold til med og emne til, rådende regulering av i. Enhver bruk av terminologien ovenfor eller forskjellige fraser i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, tas som utskiftbare og deretter som å referere til lignende.

informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler. Ved å gå inn på Sunn Mat samtykket du i å bruke informasjonskapsler i oppgjør med Sunn Mats privathetsdekning.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å tillate oss å hente forbrukerens opplysninger for hver gang vi går til. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å tillate ytelsen til bestemte områder for å gjøre det enklere for enkeltpersoner som besøker nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede/promoterende ledsagere kan også bruke informasjonskapsler.

Tillatelse

Bortsett fra i andre tilfeller er Sunn Mat og/eller dets lisensgivere personlig de mentale eiendomsrettighetene for alt materiale på Sunn Mat. Alle mentale eiendomsrettigheter er forbeholdt. Du kan legge inn dette fra Sunn Mat til din personlige private bruk underlagt begrensninger satt i disse setningene og omstendighetene.

Du må ikke:

 • Gjenutgi materiell fra Sunn Mat
 • Markedsføre, lease eller underlisensiere materialer fra Sunn Mat
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materialer fra Sunn Mat
 • Videredistribuere innholdsmateriell fra Sunn Mat

Elementer av denne nettsiden gir kundene en sjanse til å publisere og bytte meninger og kunnskap i visse områder av nettstedet. Sunn Mat filtrerer, redigerer, publiserer eller evaluerer ikke tilbakemeldinger før de var tilstede på nettstedet. Tilbakemeldinger gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til Sunn Mat, dets meglere og/eller samarbeidspartnere. Tilbakemeldinger gjenspeiler synspunktene og meningene til den som publiserer sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av relevante juridiske retningslinjer, skal Sunn Mat ikke være ansvarlig for tilbakemeldingen eller for juridisk ansvar, skader eller regninger som utløses og/eller lides på grunn av bruk av og/eller publisering av og/eller utseende på tilbakemeldingen på denne nettsiden.

Sunn Mat forbeholder seg nøyaktig til å observere alle tilbakemeldinger og ta bort tilbakemeldinger som kan tenkes upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse frasene og omstendighetene.

Du garanterer og bekrefter at:

 • Du kan ha rett til å publisere tilbakemeldingen på nettstedet vårt og ha alle viktige lisenser og samtykker til å iverksette tiltak;
 • Tilbakemeldingene invaderer ikke noen mental eiendom, sammen med uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke for tredje gang;
 • Tilbakemeldingen omfatter ikke noe ærekrenkende, injurierende, støtende, usømmelig eller i noe annet tilfelle ulovlig materiale som er en invasjon av privatheten
 • Tilbakemeldingen skal ikke brukes til å oppfordre til eller fremme bedrift eller tilpassede eller nåværende forretningshandlinger eller ulovlig utøvelse.

Du gir herved Sunn Mat en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere tilbakemeldingene dine i alle varianter, kodeker eller medier.

Hyperkobling til innholdsmaterialet vårt

De neste organisasjonene kan hyperlenke til nettstedet ditt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Myndigheter selskaper;
 • Søkemotorer som google;
 • Informasjonsorganisasjoner;
 • Nettbaserte distributører kan hyperlenke til nettstedet vårt på samme måte som de hyperlenker til nettsidene til forskjellige børsnoterte selskaper; og
 • Systembrede akkrediterte selskaper i tillegg til å oppfordre til ideelle organisasjoner, kjøpesentre for veldedige organisasjoner og innsamlingsteam for veldedige organisasjoner som ikke kan hyperlenke til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan hyperlenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen informasjon om nettstedet så lenge hyperlenken: (a) ikke vil være misvisende på noen måte; (b) antyder ikke feilaktig sponsing, godkjenning eller godkjenning av koblingsbegivenheten og dens varer og/eller selskaper; og (c) passer gjennom hele konteksten til koblingstillfällets nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne forskjellige hyperkoblingsforespørsler fra de neste typene organisasjoner:

 • kjente informasjonskilder for kunder og/eller bedrifter;
 • dot.com nabolags nettsteder;
 • foreninger eller forskjellige lag som representerer veldedige organisasjoner;
 • distributører på nett;
 • nettportaler;
 • regnskaps-, regulerings- og konsulentselskaper; og
 • akademiske virksomheter og handelsforeninger.

Vi vil godkjenne hyperkoblingsforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) hyperkoblingen ikke vil få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller våre akkrediterte selskaper; (b) gruppen ikke har noen ugunstig informasjon hos oss; (c) fortjenesten til oss fra synligheten av hyperlenken kompenserer fraværet av Sunn Mat; og (d) hyperkoblingen er innenfor konteksten av grunnleggende nyttig ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan hyperlenke til hjemmesiden vår så lenge hyperlenken: (a) ikke vil være misvisende på noen måte; (b) antyder ikke feilaktig sponsing, godkjenning eller godkjenning av koblingsbegivenheten og dens tjenester eller produkter; og (c) passer gjennom hele konteksten til koblingstillfällets nettsted.

I tilfelle du er en av mange organisasjoner som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og alle ønsker å linke til nettstedet vårt, kan du informere oss ved å sende en e-post til Sunn Mat. Vennligst omfavn tittelen din, gruppetittelen din, kontaktinformasjon i tillegg til URL-en til nettstedet ditt, en oversikt over alle URL-er som du foreslår å hyperlenke til nettstedet vårt, og en oversikt over URL-ene på nettstedet vårt som du ønsker å hyperlenke. Vent 2-3 uker på svar.

Autoriserte organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt som følger:

 • Ved bruk av vår firmatittel; eller
 • Ved å bruke den enhetlige nyttige ressurslokalisatoren som er knyttet til; eller
 • Ved å bruke alle andre beskrivelser av nettstedet vårt som lenkes til, er det smart gjennom hele konteksten og formatet til innholdsmaterialet på lenkebegivenhetens nettsted.

Ingen bruk av Sunn Mat’s emblem eller andre kunstverk vil trolig være tillatt for kobling uten et varemerkelisensoppgjør.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, er det mulig du ikke vil lage rammer rundt nettsidene våre som på noen måte endrer den synlige presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Innholdsmateriell Juridisk ansvar

Vi vil ikke holdes ansvarlige for innholdsmateriale som vises på nettstedet ditt. Du godtar å beskytte og forsvare oss i motsetning til alle påstander som oppstår på nettstedet ditt. Det skal ikke vises noen hyperkobling(er) på noen nettsider som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller lovlig, eller som krenker, i noe annet tilfelle krenker, eller argumenterer for krenkelse eller annen krenkelse av, tredjeparts rettigheter.

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss nøyaktig til å be om at du bare tar bort alle hyperkoblinger eller eksplisitte hyperkoblinger til nettstedet vårt. Du godkjenner å umiddelbart fjerne alle hyperkoblinger til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss i tillegg nøyaktig for å forbedre disse setningene og omstendighetene, og det knytter dekning til enhver tid. Ved å hele tiden lenke til nettstedet vårt, overholder du å være sikker på og overholde disse koblingssetningene og omstendighetene.

Eliminering av hyperkoblinger fra nettstedet vårt

I tilfelle du oppdager en hyperkobling på nettstedet vårt som er støtende for ethvert motiv, kan du være fri til å kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne hyperkoblinger, men vi er ikke forpliktet til å svare deg umiddelbart.

Vi er ikke sikre på at dataene på denne nettsiden er riktige, vi garanterer ikke at de er fullstendige eller nøyaktige; Vi vil heller ikke love å sørge for at nettsiden forblir tilgjengelig eller at stoffet på nettsiden lagres oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til relevant regelverk, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og omstendigheter angående nettstedet vårt og bruk av dette nettstedet. Ingenting på denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt juridiske ansvar for død eller privat skade;
 • begrense eller ekskludere vårt eller ditt juridiske ansvar for svindel eller uredelig uriktig fremstilling;
 • begrense ethvert av våre eller dine forpliktelser i en hvilken som helst metode som ikke er tillatt under relevant forskrift; eller
 • ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som sannsynligvis ikke er ekskludert under relevant forskrift.

Begrensningene og forbudene mot juridisk ansvar fastsatt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er tema for forrige avsnitt; og (b) regulerer alle forpliktelser som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, sammen med forpliktelser som oppstår i kontrakten, i erstatning og for brudd på lovfestet ansvar.

Så lenge nettsiden og dataene og selskapene på nettsiden tilbys uten kostnader, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noen art.