DMCA

Denne Digital Millennium Copyright Act-dekningen («Dekning») gjelder for toptrendss.net nettstedet («nettstedet» eller «tjenesten») og alle tilhørende tjenester og produkter (samlet kalt «selskaper») og beskriver hvordan dette nettstedet operatør («Operator», «vi», «oss» eller «vår») adresserer varsler om brudd på opphavsrett og måten du («du» eller «din») kan sende inn kritikk av brudd på opphavsretten.

Sikkerhet for mental eiendom er av største betydning for oss, og vi ber våre kunder og deres lisensierte meglere gjøre det samme. Det er vår dekning å raskt svare på klare varsler om påståtte brudd på opphavsretten som tilpasser seg USAs Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) av 1998, hvis tekstinnhold kan bli oppdaget på U.S. Copyright Workplace web site. Denne DMCA-dekningen er opprettet med bistand fraDMCA coverage generator.

Skrivebord med innhold

  1. Hva du bør tenke på tidligere enn å sende inn en copyright-kritikk
  2. Varsler om overtredelse
  3. Justeringer og endringer
  4. Rapportering av brudd på opphavsrett

Før du sender inn en opphavsrettskritikk til oss, bør du vurdere om bruken kan være gjennomtenkt sannferdig bruk eller ikke. Ærlig bruk sier at midlertidige utdrag av opphavsrettsbeskyttet materiale, under visse omstendigheter, kan siteres ordrett for funksjoner som ligner på kritikk, informasjonsrapportering, instruksjon og analyse, uten at det er nødvendig med tillatelse fra eller gebyr til opphavsrettsinnehaveren.

Vær oppmerksom på at i tilfelle du er usikker på om stoffet du rapporterer er i virkeligheten krenkende, er det mulig du vil kontakte en advokat tidligere enn å sende inn en melding til oss.

DMCA krever at du tilbyr dine private data i varselet om brudd på opphavsrett. I tilfelle du er involvert angående privatheten til dine private data, er det mulig du vil Lei en agent å rapportere krenkende materiale for deg.

Varsler om overtredelse

I tilfelle du er en opphavsrettseier eller en agent for denne, og du også mener at alt materiale som er tilgjengelig på våre selskaper krenker opphavsrettene dine, er det mulig du vil sende inn en skriftlig melding om brudd på opphavsretten (“Varsling”) ved å bruke kontaktopplysningene i henhold til iht. til DMCA. Alle slike varsler bør tilpasses DMCA-behovene. Det er mulig du vil sjekke med en DMCA takedown discover generator eller forskjellige sammenlignbare selskaper for å unngå å gjøre feil og garantere overholdelse av varselet ditt.

Å sende inn en DMCA-kritikk er begynnelsen på et forhåndsdefinert autorisert kurs for. Din kritikk kan gjennomgås for nøyaktighet, gyldighet og fullstendighet. I tilfelle kritikken din tilfredsstiller disse nødvendighetene, kan svaret vårt omfatte fjerning eller begrensning av adgang til angivelig krenkende materiale.

Hvis vi tar bort eller forbyr adgang til forsyninger eller avslutter en konto som svar på et varsel om påstått krenkelse, kommer vi til å gjøre en veldig god religionsinnsats for å kontakte den berørte forbrukeren med data angående fjerning eller begrensning av adgang.

Imidlertid forbeholder operatøren seg om noe tvert i en del av denne dekningen til å ikke gjøre noe ved mottak av en melding om brudd på DMCA-opphavsrett hvis den ikke klarer å tilpasse seg alle nødvendighetene til DMCA for slike varsler.

Metoden som er beskrevet i denne dekningen begrenser ikke vår kapasitet til å forfølge noen andre kurer vi kan ha for å håndtere mistanke om overtredelse.

Justeringer og endringer

Vi forbeholder oss nøyaktig til å endre denne dekningen eller dens setninger knyttet til nettstedet og selskapene når som helst etter vårt skjønn. Etter at vi har gjort det, skal vi revidere den oppdaterte datoen på baksiden av denne nettsiden. Vi kan også presentere oppdage for deg på forskjellige metoder etter vårt skjønn, på samme måte som ved kontaktdataene du kunne ha tilbudt.

En oppdatert modell av denne dekningen kan være effektiv umiddelbart etter publisering av den reviderte dekningen inntil i ethvert annet tilfelle spesifisert. Din fortsatte bruk av nettstedet og selskapene etter den effektive datoen for den reviderte dekningen (eller en slik annen handling spesifisert for øyeblikket) vil representere ditt samtykke til disse justeringene.

Hvis du ønsker å informere oss om det krenkende materialet eller øvelsen, oppfordrer vi deg til å kontakte oss .

Dette dokumentet var endelig oppdatert 13. april 2024